O nama

Data Centar je otvorena, onlajn platforma, koja omogućava lak pristup skupovima podataka o različitim javnim informacijama u Srbiji, na državnom i lokalnom nivou. Razvijen je sa ciljem da pomogne novinarima, aktivistima, istraživačima i javnim funkcionerima u potrazi za vrednim podacima koji bi potkrepili njihove priče, kampanje, analize i proces donošenja odluka. Uz pomoć najnovijih tehnologija, Data Centar pojednostavljuje, integriše i priprema složene, različite i neorganizovane skupove podataka za jednostavnu i suvislu upotrebu svih zainteresovanih strana. Dobrim korišćenjem javnih podataka Data Centar i njegovi korisnici vrše pritisak na vlast da ponudi korisne i kvalitetne podatke i pruži javnosti ono što joj je potrebno da učestvuje u procesu donošenja odluka kao aktivni i informisani građani.

Načini za korišćenje sajta

Budućnost

Želimo da prerastemo u jedan onlajn centar za prikupljanje, obradu i pripremu različitih skupova podataka o javnim informacijama na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Nakon pokretanja MVP-a*** 2015. godine, Data Centar će proširiti broj opštinskih i drugih skupova podataka iz Srbije, dodati podatke o budžetu za 2016. godinu i najmanje dva različita skupa podataka koje predloži zajednica. Fokus Data Centra u 2016. godini zapravo će biti da izgradi čvrstu zajednicu i pobrine se da je ona na čelu razvoja Data Centra.

U 2016. i 2017. godini Data Centar će nastaviti da raste organski i odgovorno. Takođe ćemo zagovarati povećanje nivoa otvorenosti vlasti uticajem na državu da otvori podatke u Srbiji: želimo da vidimo najmanje dva vladina skupa podataka integrisana u Data Centar kroz otvoren, API kojim upravlja vlada.
Data Centar želi da se širi globalno: želimo da do kraja 2017. godine budemo sajt-domaćin za skupove podataka za najmanje dve države sa Balkana i da inkorporiramo skupove podataka iz zemalja van Balkana.

Do kraja 2017, Data Centar ima za cilj da bude potpuno funkcionalna otvorena platforma koja pruža širok, jednostavan i potpun pristup brojnim skupovima podataka u vezi sa javnim infromacijama iz mnogih država regiona. Naš cilj je da postanemo poznati kao jedinstven servis za otvaranje podatka na upotrebljiv i koristan način, sa snažnom i aktivnom zajednicom korisnika koja nas vodi. Na ovaj način, Data Centar će biti u mogućnosti da utiče na vlade i institucije kako bi povećale kvalitet i omogućile pristup otvorenim i korisnim podacima.

Partneri

Koji sledeći skup podataka da oslobodimo?